Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  TỰ ĐSTT EXCEL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:15' 12-07-2016
  Dung lượng: 104.7 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người


  CÔNG THỨC ĐÁNH STT TỰ ĐỘNG KHI NHẬP HỌ TÊN EXCEL 2010


  Hàm 1:  Do dòng tiêu ở dòng 4 nên công A5 (TT) sau: =ROW()-4 Gõ hàm này vào dòng 5A và Fill ta liên 1 cùng xóa kỳ dòng nào 1 thì dòng bên dòng xóa xóa (TT liên 1 cùng). ý:  4 là trí dòng tiêu (tôi ví theo File đính kèm), tùy theo dòng tiêu trí nào mà ta thay vào trong hàm cho thích trí nó, ví :  - Tiêu dòng 2 công : =ROW()-2 - Tiêu dòng 3 công : =ROW()-3 Hàm 2: Dùng hàm COUNTA giá các ô "không " bên B trong danh sách. Do dòng tiêu ở dòng 4 nên công A5 (TT) sau: =IF(B5<>"",COUNTA($B$5:B5),"") Gõ hàm này vào dòng 5A và Fill dòng nào đó, B có thì ta gì , khi hàm cho TT xong bên B ta gõ kỳ dung ký gì thì TT cũng theo (nháy ‘ riêng ).
  : hàm , theo khi xóa kỳ dòng . Mình có cách khác F5 ta 1 F6 = ( B6 = "" ; F5 ; F5 + 1 )
   

  : hàm , theo khi xóa kỳ dòng .
  levanninh nói: 
  Mình có cách khác F5 ta 1 F6 = ( B6 = "" ; F5 ; F5 + 1 )
  Mình đã cách, dùng hàm 2 cách trên là : =ROW()-4 và hàm =IF(B5<>"",COUNTA($B$5:B5),"") dùng cách levanninh thì khi xóa dòng 5 là tiêu luôn, còn 2 cách trên là xóa vô nó dòng lên và thay , hãy xem.
   

  : hàm , theo khi xóa kỳ dòng .
  be09 nói: 
  Mình đã cách, dùng hàm 2 cách trên là : =ROW()-4 và hàm =IF(B5<>"",COUNTA($B$5:B5),"") dùng cách levanninh thì khi xóa dòng 5 là tiêu luôn, còn 2 cách trên là xóa vô nó dòng lên và thay , hãy xem.
  Hàm 3: Hôm nay tôi sung 1 hàm , các cái nào và thì (các ý: 3 hàm tôi nêu lên cho các Merge and Center (ô) ở kỳ 1 dòng nào). Công sau: =IF(B5="";"";MAX($A$4:A4)+1) Dùng hàm MAX giá , trong danh sách ta giá ô A4 (tiêu ) là Text nên nó không có giá gì (nó là 0) và thêm 1 có giá là 1 ô A5 và ô A6 là 1 giá 1 A5 nên 1+1= 2 Vì tiêu là dòng 4 nên ta hàm trên vào dòng 5A và Fill dòng nào là tùy theo nhu . Xem File đính kèm.
   
  : hàm , theo khi xóa kỳ dòng .
  Đặt con trỏ vào ô đầu tiên của cột số thứ tự, gõ vào công thức =IF(B4=””,””,1). Sở dĩ phải gõ B4 vì sau này ô có tọa độ B4 sẽ nhập Họ và tên. - Bạn lại đặt con trỏ vào ô A5 và gõ công thức =IF(B5=””,””,MAX($A$4:A4)- 1). - Sau khi gõ xong công thức, bấm Enter. - Để số thứ tự sẽ tự động điền vào khi nhập Họ và tên, bạn đặt con trỏ vào ô A5, ô mà bạn vừa thiết lập công thức =IF(B5=””,””,MAX($A$4:A4)- 1
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh