Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  PHAN MEM XEP THOIKHOABIEU

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
  Ngày gửi: 20h:49' 21-11-2018
  Dung lượng: 7.6 MB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A
  Năm học 2017-2018
  (Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
  & Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
  Bản in ngày 2/13/2018
  Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
  học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Tiếng Việt Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Sáng 3 Đạo đức Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 TN - XH Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  5 Thủ công Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  1 Tiếng Việt Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Tiếng Việt Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  "Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
  Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
  A ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

  PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1B
  Năm học 2017-2018
  (Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
  & Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
  Bản in ngày 2/13/2018
  Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
  học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  "Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
  Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
  B ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

  PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1C
  Năm học 2017-2018
  (Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
  & Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
  Bản in ngày 2/13/2018
  Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
  học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  "Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
  Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
  D ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

  PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1D
  Năm học 2017-2018
  (Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
  & Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
  Bản in ngày 2/13/2018
  Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
  học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Chiều 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  "Trường Xuân, ngày 20 tháng 08 năm 2017"
  Khối trưởng khối 1 Hiệu trưởng
  K ĐDDDDDDDDDDDDDDDĐ

  PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1E
  Năm học 2017-2018
  (Áp dụng theo Công văn số 5999-BGD&ĐT -GDTH ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục
  & Đào tạo -Giáo dục tiểu học về Phân phối chương trình VNEN)
  Bản in ngày 2/13/2018
  Buổi Tiết THỜI KHOÁ BIỂU Ghi
  học thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 chú
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Sáng 3 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  5 Chào cờ Chào
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh