Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  Một số bài toán ứng dụng phương pháp tính nhanh..doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:20' 05-05-2014
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 199
  Số lượt thích: 0 người
  Bài Toán 1 : Tính tổng 1x5x6+2x10x12+20x24x4+9x45x54/1x3x5+2x6x10+4x12x20+9x27x45=
  5x6x(1+2x2x2+4x4x4+9x4x4)/3x5x(1+2x2x2+4x4x4+9x9x9)=
  5x6/3x5=2
  Bài Toán 2 : Tính tổng
  1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 + 1 - 1/20 + 1 - 1/30 + 1 - 1/42 + 1 - 1/56 + 1 - 1/72 + 1 - 1/89
  Đặt A  = 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 + 1 - 1/20 + 1 - 1/30 + 1 - 1/42 + 1 - 1/56 + 1 - 1/72 + 1 - 1/89
  =  (1 + 1 + 1 + .... 1 + 1) + (1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90)
  = 9 - (1/1x2 + 1/2x3 + 1/3x4 + 1/4x5 + 1/5x6 + 1/6x7 + 1/7x8 + 1/8x9 + 1/9x10)
  Mỗi phân số thành phần trong biểu thức () ta tách được như sau:
     1/1 x 2 = 1- 1/2
     1/2 x 3 = 1/2 - 1/3
     1/3 x 4 = 1/3 - 1/4
     ........
     1/9 x 10 = 1/9 - 1/10
  Như vậy:
  A  = 9 - (1-1/2 + 1/2-1/3 + 1/3-1/4 + 1/4-1/5 + 1/5-1/6 + 1/6-1/7 + 1/7-1/8 + 1/8-1/9 + 1/9-1/10)
      = 9 - (1 - 1/10)
      = 9 - 9/10
      = 81/10
                                                 Đáp số: 81/10
  Bài Toán 3 : Tính tổng 1/7 +1/91 +1/247 + 1/475 + 1/775 + 1/1147  Đặt A=1/7 +1/91 +1/247 + 1/475 + 1/775 + 1/1147  A=1/(1.7)+1/(7.13)+1/(13.19)+...+1/(31...  A=(1/6)x( 1 - 1/7 + 1/7 - 1/13 +... +1/31-1/37)  A=(1/6)x(1-1/37)  A=(1/6)x(36/37)  A=6/37 
  Bài Toán 4 : Tính tổng. 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + ... + 1/45  Đặt B= 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + ... + 1/45 
  Nhân tử và mẫu với 2 B= 2/(2.3) + 2/(3.4) + 2/(4.5) + ... + 2/(9.10) 
  Đưa tử ra ngoài : B= 2x(1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + ... + 1/9 - 1/10)  B= 2x(1/2-1/10)  B= 4/5
  Bài Toán 5 : Tính tổng. 1/10 + 1/15 + 1/21+ 1/28+ 1/36+1/45+1/55+1/66 = ?  nhan ca tu va mau cho 2 sau đó đặt nhân tử chung là 2 ta được  đề = 2(1/20 + 1/30 + 1/42+ 1/56+1/72+1/90+1/110+1/132)  = 2[1/(4.5) +1/(5X6) + 1/(6X7) + 1/(7x8) + 1/(8x9) + 1/(9x10)+ 1/(10x11) + 1/(11x12)]  biến đổi : 1/(4x5) = 1/4 - 1/5....tương tự ta được  = 2[(1/4 - 1/5 ) + (1/5-1/6) + (1/6-1/7) +(1/7-1/8)+(1/8-1/9)+(1/9-1/10)+(1/10 - 1/11)+ (1/11-1/12)]  mo ngoac rut gon het lại  = 2(1/4 - 1/
  No_avatarf

  tính A=1/3+1/6+1/10+1/15+....+1/45

   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh