Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  GV VIỆT LONG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:35' 19-06-2018
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người

  Trường: TH Việt Long
  "THÔNG TIN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC"

  Năm học: 2015-2016
  STT Mã giáo viên Họ và tên Tên đăng nhập Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chuẩn giáo viên Trình độ chuyên môn

  1 112012 Đàm Quang ánh damquanganh 26/12/1976 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 0912375570 Đạt chuẩn
  2 112357 Lê Thị Bình lethibinh 28/02/1974 Nữ " Tân Minh, Sóc Sơn" 0987022326 Đạt chuẩn
  3 112013 Vương Thị Chắt vuongthichat 07/01/1980 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 0976812979 Đạt chuẩn
  4 112014 Nguyễn Long Châu nguyenlongchau 18/04/1985 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 0982549928 Đạt chuẩn
  5 112015 Trần Thị Nam Chung tranthinamchung 20/07/1969 Nữ " Bắc Phú, Sóc Sơn" 0963100172 Đạt chuẩn
  6 112016 Nguyễn Xuân Cương nguyenxuancuong 13/04/1960 Nam " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01688331030 Đạt chuẩn
  7 112017 Nguyễn Việt Cường nguyenvietcuong 19/02/1974 Nam " Tân Minh, Sóc Sơn" 01666559339 Đạt chuẩn
  8 112018 Nguyễn Thị Dục nguyenthiduc 07/11/1964 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01689924573 Đạt chuẩn
  9 112019 Đinh Thị Dung dinhthidung 14/02/1982 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 0979824580 Đạt chuẩn
  10 112020 Phạm Thị Duyên phamthiduyen 28/10/1982 Nữ " Việt long, Sóc Sơn" 0972902746 Đạt chuẩn
  11 112021 Trần Văn Dư tranvandu 28/05/1970 Nam " Đức Hoà, Sóc Sơn" 01655249410 Đạt chuẩn
  12 112022 Đỗ Bá Dự dobadu 14/09/1969 Nam " Xuân Giang, Sóc Sơn" 0915163398 Đạt chuẩn
  13 112023 Nguyễn Thị Hằng nguyenthihang 15/08/1986 Nữ " Tân Minh, Sóc Sơn" 0984804986 Đạt chuẩn
  14 112024 Lã Văn Hiếu lavanhieu 07/12/1966 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 01638755138 Đạt chuẩn
  15 112025 Nguyễn Văn Hợi nguyenvanhoi 20/08/1971 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 01697821071 Đạt chuẩn
  16 112026 Nguyễn Xuân Hùng nguyenxuanhung 19/10/1957 Nam " Xuân Giang, Sóc Sơn" 0947282312 Đạt chuẩn
  17 112027 Nguyễn Văn Hưng nguyenvanhung 12/09/1964 Nam " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01662752765 Đạt chuẩn
  18 113892 Nguyễn Thị Hương nguyenthihuong 30/12/1995 Nữ " Lai Cách, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội" 01638031040
  19 112028 Đỗ Bá Khoa dobakhoa 22/12/1974 Nam " Tân Minh, Sóc Sơn" 01678308972 Đạt chuẩn
  20 112029 Nguyễn Thị Khoa nguyenthikhoa 20/03/1971 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01667919275 Đạt chuẩn
  21 112030 Trần Văn Kỳ tranvanky 08/11/1967 Nam " Đức Hoà, Sóc Sơn" 0963567475 Đạt chuẩn
  22 112031 Đỗ Quang Lập doquanglap 14/03/1986 Nam " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01696712545 Đạt chuẩn
  23 113893 Nguyễn Thị Bích Lệ nguyenthibichle 06/07/1993 Nữ " Số 65, Phố Chợ Tía, thôn Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội" 01656638867 Đạt chuẩn
  24 112032 Đỗ Thị Mai Liên dothimailien 13/09/1976 Nữ " Tân Minh, Sóc Sơn" 01698140515 Đạt chuẩn
  25 112033 Nguyễn Thị Liên nguyenthilien 22/05/1976 Nữ " Tân Minh, Sóc Sơn" 0978173618 Đạt chuẩn
  26 112034 Đo Thuy Linh dothuylinh 18/1/1992 Nữ " Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội" 01662752859 Đạt chuẩn
  27 112035 Dương Thị Như Mai duongthinhumai 13/09/1978 Nữ " Việt long, Sóc Sơn" 01692898307 Đạt chuẩn
  28 112036 Trương Thị Mai truongthimai 21/08/1966 Nữ " Đức Hoà, Sóc Sơn" 01658900075 Đạt chuẩn
  29 112037 Lã Thị Hồng Nam lathihongnam 08/08/1973 Nữ " Phù Linh, Sóc Sơn" 01213009586 Đạt chuẩn
  30 112038 Nguyễn Văn Ngà nguyenvannga 14/12/1962 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 01652078082 Đạt chuẩn
  31 112039 Nguyễn Thị Ngọc nguyenthingoc 14/08/1962 Nữ " Việt long, Sóc Sơn" 01658095993 Đạt chuẩn
  32 113894 Nguyễn Thị Khánh Ninh nguyenthikhanhninh 16/03/1995 Nữ " Tiên Tảo, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội" 0963378258
  33 112040 Ngô Thị Nĩnh ngothininh 13/01/1993 Nữ " Đông Anh, Hà Nội" 01666997793 Đạt chuẩn
  34 112041 Nguyễn Thị Kim Oanh nguyenthikimoanh 24/09/1971 Nữ " Tân Minh, Sóc Sơn" 0979292218 Đạt chuẩn
  35 112042 Nguyễn Thị Phúc nguyenthiphuc 03/11/1982 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01699312099 Đạt chuẩn
  36 112043 Nguyễn Thị Phương nguyenthiphuong 16/03/1981 Nữ " Việt long, Sóc Sơn" 01686672781 Đạt chuẩn
  37 112044 Nguyễn Thị Thu Phượng nguyenthithuphuong 18/12/1981 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01659319294 Đạt chuẩn
  38 112045 Nguyễn Thị Kim Quý nguyenthikimquy 10/01/1973 Nữ " Xuân Giang, Sóc Sơn" 01663893864 Đạt chuẩn
  39 112046 Nguyễn Tuấn Quỳnh nguyentuanquynh 10/02/1978 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 0978869508 Đạt chuẩn
  40 112048 Dương Thị Tâm duongthitam 28/01/1966 Nữ " Việt long, Sóc Sơn" 01697107153 Đạt chuẩn
  41 113895 Nguyễn Thị Thanh nguyenthithanh 25/12/1993 Nữ " Tăng Long, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội" 01659770359
  42 112049 Nguyễn Văn Thắng nguyenvanthang 05/07/1960 Nam " Việt long, Sóc Sơn" 01658900309 Đạt chuẩn
  43 112050 Nguyễn Thị Kim Thi nguyenthikimthi 15/02/1976 Nữ " Tiên Dược, Sóc Sơn" 0983761502 Đạt chuẩn
  44 112051 Lê Thị Hồng Thơm lethihongthom 20/01/1989 Nữ Thị trấn Sóc Sơn 0989320189 Tr
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh