Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  BDTX 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:10' 12-09-2018
  Dung lượng: 101.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
  TRƯỜNG TH VIỆT LONG


  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Việt Long, ngày 1 tháng 8 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018

  Họ và tên giáo viên : Trần Văn Kỳ
  Trình độ chuyên môn: CĐ tiểu học
  Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên khối 3
  Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giáo viên giảng dạy chủ nhiệm lớp 3D
  I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX:
  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học;
  - Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
  - Căn cứ kế hoạch số 4275/SGD&ĐT-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 2016 v/v triển khai Kế hoạch BDTX năm học 2016;
  - Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường Tiểu học Việt Long.
  - Căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ công tác được giao; xét khả năng, năng lực của bản thân, tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên cho cá nhân năm học 2017 - 2018 như sau:
  II. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BDTX :
  - Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  - Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.
  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục năm học 2017- 2018.
  1. Về kiến thức
  - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm thực hiện quy chế bồi dường thường xuyên đối với giáo viên, thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng để đạt chuẩn giáo viên Tiểu học
  - BDTX nhằm nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ năm học và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
  2. Về kĩ năng
  Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.
  3. Về thái độ
  Nghiêm túc, nhiệt tình. Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục.
  III.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
  * Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học.
  * Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức học tập trung có sự hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống kiến thức kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, hội thảo của tổ chuyên môn, nhà trường .
  * Bồi dưỡng thường xuyên qua các đợt tập huấn chuyên môn.
  IV. THỜI GIAN BỒI DƯỠNG VÀ TÀI LIỆU
  * Tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018
  * Tự sưu tầm tài liệu ở sách báo, trên mạng, các tài liệu liên quan khác.
  V. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG
  - Nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên theo sự chỉ đạo của ngành. Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể, chi tiết cho mỗi năm học.
  - Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối, thăm lớp dự giờ giáo viên tại các lớp (ít nhất có 17 tiết/1 học
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh