Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

kythvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  BDTX 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hồng Hòa
  Ngày gửi: 18h:34' 29-04-2017
  Dung lượng: 438.5 KB
  Số lượt tải: 153
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY
  TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ LƯƠNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Thuỷ Lương, ngày 25 tháng 09 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
  NĂM HỌC 2016 - 2017

  Họ và tên giáo viên : Lê Thị Hồng Hoà
  Ngày sinh : 03/09/1992
  Ngày vào ngành : 16/05/2014
  Trình độ chuyên môn : ĐHSP
  Chuyên ngành : Tiểu học
  I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch
  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên tiểu học;
  Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm 2015;
  Căn cứ Công văn số 200/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Hương Thuỷ về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mần non, phổ thông năm học 2016 – 2017;
  Căn cứ kế hoạch số 11/KH-THDL ngày 25 tháng 9 năm 2016 của Trường Tiểu học Dạ Lê về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017;
  Nhằm phát triển năng lực dạy học, giáo dục và các năng lực khác của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017 với những nội dung sau:
  II. Mục đích BDTX
  Thông qua quá trình BDTX nhằm:
  + Trang bị cho bản thân những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học;
  + Nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một giáo viên tiểu học;
  + Nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
  + Nâng cao nhận thức, khả năng tự học, khả năng tự đánh giá hiệu quả BDTX của bản thân hoàn thành tốt năm học 2016-2017.
  III. Nội dung, thời lượng, hình thức BDTX
  1. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết)
  - Tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
  - Nghiên cứu Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về công tác PCGD-XMC.
  2. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết)
  - Văn bản chỉ đạo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của cấp tiểu học.
  - Nghiên cứu về môn Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.
  3. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết)
  * Đối với giáo viên:
  - TH 31: Tổ chức dạy học cả ngày.
  - TH 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học.
  - TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
  - TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học.
  4. Thời gian thực hiện
  TT
  Nội dung bồi dưỡng
  Thời lượng
  (tiết)
  Hình thức
  Thời gian
  
  
  Nội dung 1:
  - Tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

  15
  Tập trung
  Tháng 11/2016
  
  
  - Nghiên cứu Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về công tác PCGD-XMC.
  15
  Tự học
  Tháng 12/2016
  
  2
  Nội dung 2:
  - Văn bản chỉ đạo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của cấp tiểu học.
  4
  Tập trung
  tháng 9/2016
  
  
  
  - Nghiên cứu về môn Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.

  26
  Tự học
  tháng 9,10/2016
  
  3
  Nội dung 3:
  - TH 31: Tổ chức dạy học cả ngày.
  
  15

  
  Tự học

  tháng 01/2017
  
  
  - TH 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học.

  15
  Tự học
  tháng 02/2017
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh