Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

kythvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  12 BỘ ĐỀ TOÁN-TV 2 CKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Trọng Uy (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:02' 25-04-2017
  Dung lượng: 399.8 KB
  Số lượt tải: 2698
  Số lượt thích: 0 người
  TOÁN
  ĐỀ 1
  Bài 1: (1 Đ) Viết tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp:
  216; 217; 228; ..........; ..............;
  310; 320; 330; ..........; ...............;
  Bài 2:(1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
  37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
  93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
  Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:
  Đọc số
  Viết số
  Trăm
  Chục
  Đơn vị
  
  Bảy trăm chín mươi
  790
  
  
  
  
  …………………………………………………….
  935
  
  
  
  
  Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  1m = .........dm 519cm = …….m…....cm
  2m 6 dm = ……..dm 14m - 8m = ............
  Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
  84 + 19
  62 - 25
  536 + 243
  879 - 356
  
   Bài 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu số ô vuông.  Bài 7) Tìm x:(1 điểm)
  a) x : 4 = 8
   b) 4 x = 12 + 8
  
  Bài 8: (1 đ)Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:
  Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.
  Bài 9: (1,5 điểm)Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?


  ĐỀ 2
  Bài 1 : Nối số thích hợp với ô trống: ( 1 điểm )

  a) < 70  b) > 40


  
  Bài 2 : Đặt tính rồi tính ( 2điểm )

  52 + 27

  54 – 19

  33 + 59

  71 – 29

  
  Bài 3 : Tìm x ( 2 điểm )

  x – 29 = 32
  ………………
  ………………
  x + 55 = 95
  ……………….
  …………………
  
  
  Bài 4: ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :

  a) 5 dm = ……. cm
  40 cm = ……. dm
  b) 1m = ……… cm
  60 cm = …….. dm
  
  
  Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

  Bài 6 ( 1 điểm).
  - Trong hình bên:
  Có …. hình tam giác
  Có ….. hình tứ giác

  ĐỀ 3
  Bài 1:Tính nhẩm(2đ)
  2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… 20 : 4 =…
  15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =…
  Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ)
  356+212 857-443 96-48 59+27
  Bài 3:Tính(2đ)
  5 x 4 +15=............................ 30 : 5 : 3 =...........................
  7 giờ + 8 giờ=....................... 24km : 4=...........................
  Bài 4: Tìm y (1đ)
  y x 5 =35 y + 15 = 74
  Bài 5:Có 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?(2điểm)
  Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ?
  Bài 7: Điền số ?
  1dm = ….…cm 1m = ……. dm 1km = ……. m 1m = ……. mm 1cm = …….mm
  10cm = ….dm 10dm = ….m 1000m = ….km 1000mm = …...m 10mm = ….cm
  Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:


  Bài 9: Hình bên có bao nhiêu hình:
  ……… tứ giác.
  ……… tam giác  ĐỀ 4
  A. PHẦN CƠ BẢN
  Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó:

  Bốn trăm linh năm
  
   
  Năm trăm hai mươi mốt
  
   
  Ba trăm hai mươi hai
  
  

  Bốn trăm năm mươi
  
  

  Bài 2/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
  /
  Chu vi của hình tam giác trên là:
  A. 7 cm B. 24 cm C. 9 cm D. 12 cm

  Bài 3/ 401 ..... 399 701 ..... 688
  359 ..... 505 456 ..... 456

   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh