Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  HD THI GVDG 2014 - 2015 ( TIỂU HỌC )

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 428/PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sóc Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2014 V/v Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015. ...

  HD THI GVDG 14 - 15

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 428/PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sóc Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2014 V/v Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015. ...

  Số: 6169/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6169/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện việc đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành...

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh