Chào ngày mới

Chia sẻ mạng xã hội

: : Bookmark and Share

Thông tin tài nguyên

Tài nguyên thư viện

Tìm kiếmTìm kiếm nâng cao

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Liên kết Website

Liên kết Website 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

trankyvietlong@gmail.com

Các trang toán học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Đồng hồ

  Chức năng chính 1

  Menu chức năng 2

  Gốc > Hệ thống văn bản > Văn bản Phòng GD - ĐT >

  HD THI GVDG 14 - 15

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN SÓC SƠN

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          

  Số: 428/PGD&ĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   

                    

                        Sóc Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2014

   

  V/v Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi

   tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015.   

   

             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện.

   

   - Thực hiện Hướng dẫn số: 11398/SGD&ĐT- GDTH, ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở GD- ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp Thành phố, năm học 2014-2015.

  - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Phòng GD-ĐT hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015 như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  - Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường Tiểu học trên toàn huyện, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; thực hiện các cuộc vận động của Ngành.

  - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.

  - Đổi mới công tác đánh giá, coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nề nếp kỷ cương trong dạy và học. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn.

  - Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lý tình huống trong quá trình dạy học vàkiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học.

  B. TỔ CHỨC CUỘC THI:

  1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

  a. Đối tượng: Giáo viên cơ bản khối lớp 1 và giáo viên chuyên biệt dạy môn Âm nhạc. Là giáo viên trong biên chế.

  b. Điều kiện: Các trường chọn giáo viên dự thi với số lượng như sau:

  - Mỗi trường cử 02 giáo viên dự thi (01 giáo viên cơ bản + 01 giáo viên Âm nhạc).

  - Giáo viên dự thi phải đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên và đạt điểm cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015.

  2. Nội dung thi, địa điểm thi:

  a. Nội dung thi:Mỗi giáo viên tham gia 3 phần thi.

  - Phần 1: Thi trắc nghiệm gồm 10 câu: trong đó 5 câu hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học và 5 câu về kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học (đối với giáo viên cơ bản gồm các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội; đối với giáo viên chuyên biệt Âm nhạc theo môn dạy). Mỗi câu 1đ, tính điểm hệ số 1. Thời gian thi 15 phút.

  - Phần 2: Thực hiện 1 tiết dạy theo phân phối chương trình của tuần dự thi. (điểm thi thực hành : 20đ). Môn thi theo kết quả rút thăm.

  * Đối với giáo viên cơ bản: Thực hiện 1 tiết dạy theo kết quả rút thăm một trong 4 môn: Toán, Tiếng Việt, Địa lý, Đạo đức- Chương trình lớp 1.

  * Đối với giáo viên chuyên biệt dạy môn Âm nhạc: Thực hiện 1 tiết dạy chương trình ở khối lớp 3 hoặc khối lớp 4(theo kết quả rút thăm). PGD tổ chức rút thăm ngay sau lễ khai mạc

  - Phần 3: Giáo viên dự thi phải có sáng kiến kinh nghiệm viết trong năm học 2014-2015 hoặc đã có ít nhất 1 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp Thành phố trong 4 năm từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2014 (điểm chấm sáng kiến kinh nghiệm: 10đ).  

  Một số qui định cụ thể:

  - Giáo viên dự thi trắc nghiệm thực hiện đúng theo quy chế thi (làm bài nghiêm túc, không trao đổi, không sử dụng tài liệu…).

  - Giáo viên dự thi dạy trên đối tượng học sinh không phải học sinh của lớp mình.

    - Tuyệt đối không dạy trước cho học sinh (lớp dạy dự thi) bài dự thi.

  - Trong trường hợp rút thăm ở thời điểm bài học đó đã dạy theo đúng thời khóa biểu trong tuần của trường đã dạy rồi, thì giáo viên dự thi chuẩn bị và dạy bài của môn học đó của tuần tiếp theo.

  - Tuyệt đối giáo viên không gặp gỡ các thành viên Ban giám khảo để trao đổi giáo án của tiết dạy dự thi.

    - Đảm bảo sĩ số học sinh của lớp tham gia dự thi, học sinh nghỉ học phải có lý do chính đáng.

  b. Địa điểm thi thực hành:

  Đặt tại 5 cụm trường: Trung Giã, Tiên Dược, Đức Hoà, Phù Lỗ A, Thanh Xuân A

  - Các nhà trường cần chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ, chu đáo phục vụ cho Hội thi.

  - Các trường được chọn làm địa điểm tổ chức thi của cụm cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giáo viên dự thi được thuận lợi.

  3. Công tác chuẩn bị cho Hội thi:

  - Nhà trường báo cáo kết quả tổ chức thi cấp trường (trong đó thể hiện rõ số lượng giáo viên dự thi,  kết quả xếp loại giờ dạy của giáo viên: số lượng,tỉ lệ)

  - Nhà trường gửi danh sách giáo viên dự thi dạy giỏi cấp huyện theo mẫu sau:

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP HUYỆN

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Trình độ đào tạo

  Trường

  Môn thi (cơ bản, chuyên biệt)

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Danh sách gửi làm 2 bản (01 bản về PGD- Tổ tiểu học, 01 bản  gửi về cụm) chậm nhất vào sáng ngày 19/12/2014.

   

    4. Khai mạc Hội thi:

  - Thời gian: 8 giờ 00 ngày 6/1/2014.

   - Thành phần: Ban chỉ đạo Hội thi, Ban giám thị coi thi, Ban giám khảo chấm thi thực hành, Hiệu trưởng và giáo viên dự thi.

  - Địa điểm: Trường Tiểu học Phù Lỗ A (Đề nghị đaị biểu dự khai mạc Hội thi mặc lễ phục)

             (Đề nghị trường Tiểu học Phù Lỗ A chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc Hội thi).

  5. Lịch thi:

  - Thi trắc nghiệm được tổ chức ngay sau lễ khai mạc.

  - Thi thực hành: Ban giám khảo chấm tại 5 cụm trường. Lịch thi cụ thể như sau:

  * Thi trắc nghiệm : Ngày 6/1/2014 : 8 giờ 00 : Khai mạc Hội thi.

                                                               9 giờ 30 phút: Rút thăm môn thi đối với giáo viên cơ bản, khối lớp thi đối với giáo viên chuyên biệt.

                                                                10giờ 30 phút: Thi lý thuyết.

  * Thi thực hành: Ngày 12/1/2014: Cụm phía Đông.

                            Ngày 13/1/2014: Cụm phía Trung tâm.

                            Ngày 14/1/2014: Cụm phíaNam.

                            Ngày 15/1/2014: Cụm phía Tây.

                            Ngày 16/1/2014: Cụm phía Bắc.

  ( Riêng trường Tiểu học Hương Đình thi tại cụm trung tâm)

  Thời gian làm việc: Buổi sáng bắt đầu từ 7giờ 30 phút. Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00.

  6. Đánh giá kết quả giáo viên dự thi: Chỉ xếp giải đối với giáo viên có điểm thi trắc nghiệm từ 8/10 điểm trở lên; điểm thi thực hành tiết dạy đạt loại giỏi; Sáng kiến kinh nghiệm đạt 6/10 điểm trở lên.

  Trên đây là Hướng dẫn về công tác tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2014-2015. Phòng GD- ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

   

  Nơi nhận:

  - Đ/c Trưởng phòng (để báo cáo);

  - Các trường TH (để thực hiện);

  - Lưu: PGD.

  KT.TRƯỞNG PHÒNG

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

                            ( Đã kí)

   

   

   

  Ngô Văn Chức

   vvv


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Văn Kỳ @ 17:49 15/12/2014
  Số lượt xem: 873
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Tổng hợp bài giảng theo từng môn học

  Cười một chút

  Phong cảnh Việt Nam

  Phong cảnh